Výroční zpráva Rybářského kroužku Jeseník 2022


Vedoucí kroužku: Petr Latzel
Vyučující: Michal Schiffner, Jakub Ryšánek

  V letošním roce probíhal kroužek ve standardním prezenčním režimu. Zahájení kroužku proběhlo za účasti zákonných zástupců i dětí opět v klubovně na líhni v Jeseníku (Bukovicích). V rámci prvního prezenčního setkání kroužku byli představeni lektoři kroužku a jeho vedoucí, také byl projednán předběžný plán výuky, kde byly stanoveny termíny konání schůzek kroužku a organizační podmínky předávání dětí po ukončení kroužku. V závěru byly dětem předány učební materiály a rybářský řád.

  Během prvních vyučovacích hodin byla zavedena potřebná evidence dětí. Po předchozím nárůstu zájmu po COVID krizi se nám v letošním roce přihlásilo méně dětí, celkem 7 – všichni prvňáčci. Starší kolega v případě potřeby pomáhal svému mladšímu kolegovi.

  Od prvních hodin se děti seznamovaly s rybářským řádem a prací s ním. Výukový obsah kroužku byl rozvržen s ohledem na motivaci a eliminaci ztráty zájmu dětí. Hlavní důraz byl kladen na pozná¬vání ryb, nejmenší lovné míry, doby hájení a chráněné druhy ryb. Pro tyto účely byla vytvořena a aktualizována prezentace, která byla doplněna o další online zdroje (stránky ČRS, atlas ryb crsmsodry.cz, apod.). V závěru roku byl vyhrazen prostor pro správné chování ke svému úlovku po jeho ulovení, základní představu o způsobech rybolovných technik a vázání háčků a montáží. Podpora dětí a rodičů byla zajištěna i pomocí elektronické komunikace s lektory, kteří byli k dispozici individuálním potřebám cílové skupiny.

  V oblasti materiálního zajištění výuky byl prostor klubovny na líhni doplněn o data-projektor s plátnem, které jsou využívány pro zvýšení názornosti a doplnění výuky o atraktivní prvky prezentací a videí.

  Zhruba po dvou měsících výuky žáci zvládali vyplnění sumářů, orientaci v rybářském řádu a poznávaní ryb a živočichů žijících v okolí našich vod. Napsání rybářských testů, na základě kterých žáci obdrží rybářský lístek a povolenky k rybolovu jsme letos naplánovali na první polovinu března 2023. Po splnění písemných testů a zvládnutí teorie se bude čekat už jen na příznivé počasí, kdy se začnou každou sobotu dopoledne navštěvovat rybářské revíry s praktickými ukázkami rybolovu. V období čekání na počasí děti dále procvičují vázaní háčků, přípravu montáží a udic.

Navštívili jsme závody ve Vrbně pod Pradědem a v Králíkách. Vydařily se i domácí závody na Bobrovníku. Letos se budeme opět těšit na závody na našem rybníku Bobrovník. Závody se budou konat dopoledne před 24hod závodem pro dospělé. Školní rok bude ke konci června ukončen.

  I letos se nám podařilo zrealizovat brigádu, na které děti (v doprovodu některých rodičů) uklidily nepořádek, čímž se postaraly o zlepšení prostředí okolo revírů i přivedení více začínajících mladých rybářů a rybářek opět k aktivnímu rybaření.   Opět bychom chtěli poděkovat panu Chovancovy za poskytnutí prostorů k výuce a v neposlední řadě i sponzorům, díky kterým můžeme navštěvovat rybářské závody. Také bych chtěl poděkovat Markovi Arabašovi, za práci v kroužku, který musel opustit z rodinných důvodů.

  Poděkování patří naším sponzorům : Sport 2000, Kover Jeseník, Pizzerie Vanesa, Rybařská prodejna Lašák, obec Vápenná, Jiří Petrkovský, výboru MO Jeseník a všem ostatním.

S pozdravem za celý tým rybářského kroužku Petr Latzel.