Zpráva účetního a finanční hospodaření v roce 2022

Přeji Vám hezký den


 Dovolte abych Vás informoval o výsledcích hospodaření naší organizace v loňském roce:

příjmy v roce 2022 dosáhli částky 1.335.470,- – což představuje 102,75 % plánovaných příjmů

náklady dosáhli částky 1.258.605,87 Kč – což představuje 102,27 % plánovaných nákladů.

Hospodářský výsledek za rok 2022 je ztráta, která činí 51.419,54 Kč .
Více náklady byly vydány na nákup PD1, Lio, Pstruha duhového – ročka a kapra trofejního.


Nyní informace o finančním majetku k poslednímu dni účetního období:

Konečný zůstatek pokladny                         45.838,00 Kč
Konečný zůstatek na běžném účtu            670.441,95 Kč
Celkové finanční prostředky činí                716.279,95 Kč

O tom, že s koncem účetního období byly provedeny všechny úkony účetní závěrky, byla podána daňová přiznání a odvedeny daně ve výši vyplývající z účetních dokladů a daňových zákonů.

Výbor navrhuje členské schůzi ke schválení plán rozpočtu organizace na běžný rok, koncipovaný jako vyrovnaný, ve výši 1.300.000,- Kč
Hlasovat o tomto rozpočtu budeme až při návrhu usnesení.

Děkuji Vám za pozornost.