Výroční členská schůze 2023 - usnesení.


Na výroční členskou schůzi bylo pozváno 283 členů MO ČRS Jeseník. Schůze se zúčastnilo 34 členů, omluven 1 člen. Dle stanov ČRS paragrafu 8 odstavce 3 je dnešní schůze usnášení schopná.

Usnesení z Výroční členské schůze MO Jeseník dne 28.června 2020.

  1. Členská schůze bere na vědomí zprávu Dozorčí komise.
  2. Členská schůze schvaluje:

Hlasování:

Kdo s předneseným návrhem souhlasí 34
kdo je proti 0
kdo se zdržel 0

Návrh na usnesení tedy byl schválen.

Za návrhovou komisi : ing Jiří Lašák Josef Chaloupka Martin Chaloupka

Oginál usnesení z VČS včetně podpisů návrhové komise je uložen ve složce u předsedy.