Zpráva o činnosti RS při MO ČRS Jeseník za rok 2022Rybářská stráž při MO ČRS Jeseník měla v průběhu roku 2022 12 členů kteří se podíleli na kontrolách revírů územního svazu Ostrava v působnosti MO ČRS Jeseník. Jedná se o revíry mimopstruhové Želva a Střelnice 1,2,3 a Staříč o pstruhové Jesenická Bělá 1 a 2 a chovný revír Staříč

Celkem bylo členy rybářské stráže provedeno 97 kontrolních dnů kontrolovaných osob na našich revírech bylo 243 z toho ve 2 případech napomenutí. V roce 2022 ukončil činnost jako vedoucí RS Honza Winiarski, který však nadále pokračuje jako člen RS, za jeho dlouholeté vedení RS mu patří dík. Všem členům rybářské stráže za jejich činnost kterou provádějí ve svém volném čase patří dík. Začátkem března nás po těžké nemoci opustil Miloš Šebík, čest jeho památce.

Nyní dovolte malé objasnění nejnovějšího doplnění rybářského řádu:
Dodatek pro rok 2023, strana 7 bod 16, cituji:
Omezení úlovku kapra na 2 ks týdně na mimopstruhovém revíru nebo podrevíru s výměrou do 5,00 ha včetně.
  To znamená, že na revírech Staříč 1a a Želva 1a – můžete chytit 2 ks kapra týdně na každém, ale na revíru Střelnice 1a, tam můžete chytit 6 ks kapra týdně, jelikož tento revír má 3 podrevíry (pozor na zapsání čísla podrevíru před započetím lovu).
  Důrazně vyzývám k čtení a dodržování bližších podmínek, jakož i rybářského řádu a to nejen část textovou, ale i doplňující informace u jednotlivých revírů.

Všem členům rybářské stráže za práci kterou vykonávají ve svém volné čase patří dík.

V Jeseníku 10.března 2023

Ondruch Michal
vedoucí RS MO ČRS Jeseník