Produkce líhně

Druh Rok 2022
Pstruh obecný 270 000
Pstruh duhový 55 000
Lipan 5 000
Siven 0
Celkem 455 000


Vysazení plůdku na chovné rybníky a potoky

Druh Rok 2022
Pstruh duhový 0 105 000
Lipan 30 000


Výroba násad z chovných potoků a rybníků

Druh Rok 2022
Pstruh obecný 2-3 6436
Pstruh duhový 55 000
Lipan 1 4 250
Siven 0
Celkem 10954


Výroba násad – líheň

Druh Rok 2022
Pstruh duhový 1 3 600
Pstruh duhový 3 990
Siven 0
Celkem 4590


Plnění zarybňovacích plánů

Pstruhové revíry

Druh ks váha kg procenta
PO 1 268 0  
PD 2-3 6436 0  
PD 2 2174 580  
SI 2 270 100  
Li 2 4250    


Plnění zarybňovacích plánů

Mimopstruhové revíry

Druh ks váha kg procenta
Kapr 3 2 482 2 700  
Amur 2 144 110  
Lín 2 292 60  
Candát 1 290 38  
Štika 1 165 43  
Úhoř 0 3  


Plnění zarybňovacích plánů

Bobrovník


Druh ks váha kg
Kapr 3 360 600
Kapr trofejní 9 90,8
Štika 1 12 3


Plán práce hospodářské činnosti na rok 2023


1. Výlov násad z odchovných potoků:


potok ks hod
Javoříčský 1200 120
Lubina 800 80
Žlebník 12 3
Olešnice – H.Údolí 900 80
Vrchovištní 1 700 120
Staříč Hájené p. 2600 160
Celkem 8800 700


2. Výlov násad z odchovných rybníků:


rybník druh ks hod
Bobrovník 1 LI 1 1000 60
Násosná LI 1 4 000 60
Líheň PD 1 4 500 60
Celkem 9 500 180


3. Výroba plůdku – líheň:


druh ks
PO 0 250 000
LI 1 10 000  
PD 1 150000  
Celkem 410 000  


4. Vysazení plůdku na rybníky:


rybník druh ks hod
Bobrovník 1 LI 0 10 000 30
Násosná LI 0 30 000 30
Líheň PD 0 80 000 30
Celkem 120 000 90


5. Vysazení plůdku na chovné potoky:


potok ks hod
Šumný 20 000 60
Keprnický 20 000 60
Červenohorský 20 000 60
Olešnice dolní t. 30 000 80
Filipovický 10 000 40
Hornolipovský 30 000 60
Celkem 130 000 360


6. Odlov generačních ryb:


druh ks hod
PO   720
LI   400
Celkem 8800 1120


7. Vysazení násad do revírů:


A-pstruhové - druh           ks hod
PO 2-3 8800 180
LI 1 4000 80
PD 2 2160 160
SI 2 900 80
Celkem 15860 500
B -mimopstruhové - druh ks hod
K 3 2700 120
AM 2 140 60
L 2 500 60
CA 1 400 60
Š 1 180 60
Celkem 3920 360


Ostatní činnosti

                           hod
8. Údržba a oprava lovební techniky   120
9. Údržba auta FORD   130
10. Údržba líheň   200
11. Odlovy pro Povodí Odry   60
Celkem   950