Pozvánka na výroční členskou schůzi 2021.


Z důvodu Covidových vládních opatření- bude termín VČS oznámen až podle aktuálního stavu v měsíci březnu.

Program schůze:

Zprávy o činnosti a hospodaření MO za uplynulý rok, plán hospodaření na rok 2021, informace o rybolovu, diskuse, usnesení.

Právo zúčastnit se mají všichni dospělí i nezletilí členové (tito bez hlasovacího práva).

Pokud vlastníte e-mailovou schránku, ujistěte se ve vlastním zájmu, že ji máte zavedenou v členské databázi MO Jeseník.Všem členům přeje výbor MO do nového roku 2021 hodně štěstí, zdraví a bohaté úlovky !

Za výbor MO Michal Ondruch – předseda