Zpráva o činnosti dozorčí komise za rok 2022

Dozorčí komise pracovala ve složení, předseda Ing. Jiří Lašák a členové Jiří Taláček, Vít Zaorálek a Stefan Baranek.

 1. DK registrovala v roce 2022 5 kárných řízeni se členy rybářského svazu MO Jeseník proti porušení stanov rybářského řádu, které se řeší V Ostravě příkazcem Územního svazu, a jeden přímo na místní organizaci za neplnění povinností, jak vyplývá ze stanov Českého rybářského svazu po nesplnění kárného opatření příkazcem z Územního svazu.
 2. Byla provedena fyzická kontrola při zarybňovaní našich revírů členem DK. Zarybňovaní revírů probíhá v souladu s plánem zarybňování.
 3. Byla provedena fyzická inventura majetku naší organizace v přítomnosti hospodáře pana Pavla Pupíka, líhňaře Josefa Chaloupky a člena dozorčí komise.
 4. Byla provedena fyzická kontrola hotovosti na pokladně v přítomnosti pokladníka Jiřího Švuba a předsedy DK Ing. Jiřího Lašáka. Vše bez závad.
 5. DK kontroluje vedeni účetnictví s naši ekonomkou paní Marečkovou. Vše proběhlo plynule a dle náležitosti.
 6. Předseda DK je průběžné informován o zkouškách nových členů, jak dospělých, tak i mládeže.
 7. Předseda DK se zapojil do výdeje povolenek na rok 2022 a členských známek přes jeho prodejnu rybářských potřeb vzhledem k protikoronavirovým opatřením. Členské známky a povolenky byly vydávány s naším jednatelem Petrem Grešákem.
 8. Závěrečná hospodářská kontrola na VUSu v Ostravě se konala na podzim roku 2022. Potřebné podklady za hospodaření naší organizace dodal na VUS hospodář Pavel Pupík, jednatel Petr Grešák a předseda Michal Ondruch.
 9. DK provedla kontrolu plnění usnesení minulé členské schůze. Pracuje se na zlepšení informovanosti pro naše členy na internetových stránkách MO ČRS Jeseník. Funkcionáři výboru se zúčastňuji výroční členské schůze, s výjimkou omluvených funkcionářů z důvodu pracovních či nemoci.
 10. V srpnu proběhly úspěšně závody na revíru Borovník. Uskutečnily se závody mládeže v dopoledních hodinách a následně byla klasická 24 hodinovka pro dospělé. Před závody se vysadil do revíru kapr.
 11. Předseda DK se pravidelně účastnil schůzí výboru MO ČRS Jeseník a snaží se svou prací přispívat ke správnému chodu cele naší MO Jeseník. Další aktualizace a informace o hospodaření, zarybňovaní, prodeji povolenek, rybářských závodů se dozvíte na našich

V Jeseníku 16.3.2023

Předseda dozorčí komise
Ing Jiří Lašák