Zpráva o činnosti RS při MO ČRS Jeseník za rok 2021Rybářská stráž při MO ČRS Jeseník měla v průběhu roku 2021 12 členů, kteří se podíleli na kontrolách revírů územního svazu Ostrava v působnosti MO ČRS Jeseník. Jedná se o revíry mimopstruhové Želva a Střelnice 1,2,3 a Staříč o pstruhové Jesenická Bělá 1 a 2 a chovný revír Staříč.

Členové se během roku sešli na dvou schůzkách a to před zahájením v měsíci únoru a v listopadu.
Celkem bylo členy rybářské stráže provedeno 143 kontolních dnů.
Kontrolovaných osob na našich revírech bylo 275 z toho ve 2 případech bylo uloženo napomenutí.

V průběhu roku došlo u 6 členů rybářské stráže na nový způsob provádění kontrol aplikací telefonem, tato změna se osvědčila a lze ji doporučit i zbývajícím členům rybářské stráže.

Všem členům rybářské stráže za práci kterou vykonávají ve svém volné čase patří dík.

V Jeseníku 10.ledna 2022

Winiarski Jan vedoucí RS MO ČRS Jeseník