Výroční zpráva Rybářského kroužku Jeseník 2018


Vedoucí kroužku: Petr Latzel
Vyučující: Michal Schiffner, Jakub Ryšánek

  Rybářský kroužek byl zahájen v sídle jesenického týdeníku v prostorách restaurace Plíživá Kontra. Zahájení proběhlo za účasti rodičů, byl projednán předběžně plám letošní výuky. Byl stanoven přesný termín, kdy bude kroužek probíhat. S rodiči bylo také ujednáno, zda si budou děti přebírat po skončení kroužku sami nebo budou děti kroužek opouštět bez doprovodu.

  Během prvních vyučovacích hodin byla zavedena potřebná evidence dětí. V loňskem ročníku se mám přihlásilo celkem 15 dětí z toho 8 prvňáčků a 7 druháků. Co nás samozřejmě těší že je takoví zájem o rybaření. To nám umožnilo žáky rozdělit do dvojic, kde je vždy jeden zkušenější a v případě potřeby pomáhá svému mladšímu kolegovy.
  Hned od prvních hodin se děti seznamovali s rybářským řádem a práci s ním. Hodiny jsou rozvrhnuty tak, aby děti neztráceli zájem a bylo to pro ně atraktivní. Základem je vždy rozcvička v poznávání ryb, později se k tomu přidávají základní znalosti, jako jsou nejmenší lovné míry, doby hájení a také například způsoby rybolovných technik, kterými může být daný druh uloven. Dále je probírána povinná výbava rybáře. Způsoby jakými se musí rybář chovat ke svému úlovku po jeho ulovení. V hodinách byly použity materiály, které jsme obdrželi v Ostravě na školení vedoucích, ať se to týká plakátů na poznávání ryb, pracovních sešitů, atd.
  Zhruba po dvou měsících výuky žáci zvládají vyplnění sumářů, orientaci v rybářském řádu a poznávaní ryb a živočichů žijících v okolí našich vod. Dne 21. 2. 2018 se psaly rybářské testy, na základě kterých, žáci obdrží rybářský lístek a povolenky k rybolovu. Po splnění písemných testů a zvládnutí teorie se bude čekat, už jen na příznivé počasí a začnou se každou sobotu dopoledne navštěvovat rybářské revíry s praktickými ukázkami rybolovu.

V plánu jsou i rybářské závody ve Vrbně pod Pradědem a v Kralikách. Také bychom chtěli letos udělat závody na našem rybníku Bobrovník. Závody se budou konat dopoledne před 24.hodinovým závodem pro dospělé. Školní rok bude ke konci června ukončen.

  Opět bychom chtěli poděkovat panu Chovancovy za poskytnutí prostorů k výuce a v neposlední řadě i sponzorům, díky kterým můžeme navštěvovat rybářské závody. Také bych chtěl poděkovat Markovi Arabašovi, za práci v kroužku, který musel opustit z rodinných důvodů.

S pozdravem za celý tým rybářského kroužku Petr Latzel.