Výroční členská schůze 2022 - usnesení.


Na výroční členskou schůzi bylo pozváno 348 členů MO ČRS Jeseník. Schůze se zúčastnilo 31 členů, což je 8,9 %, omluveno byli 4 členi. Dle stanov ČRS paragrafu 8 odstavce 3 je dnešní schůze usnášení schopná.

Usnesení z Výroční členské schůze MO Jeseník dne 28.června 2020.

  1. Členská schůze bere na vědomí zprávu Dozorčí komise.
  2. Členská schůze schvaluje:

Hlasování:

Kdo s předneseným návrhem souhlasí 31
kdo je proti 0
kdo se zdržel 0

Návrh na usnesení tedy byl schválen.

Za návrhovou komisi : ing Jiří Lašák Štefan Baránek Stanislav Loučný

Oginál usnesení z VČS včetně podpisů návrhové komise je uložen ve složce u předsedy.