Výdej povolenek pro sezónu 2022

Místo: Prodejna rybářských potřeb Jiřího Lašáka na Školní ulici.

1. Předání povolenky 2021, objednávky povolenek a známek, včetně odpovídajících financí a čl. průkazu s platným RL.
2. Nejpozději do 10-ti pracovních dnů bude objednávka zpracována a připravená k vyzvednutí.

Podmínky pro vydání povolenky: (dle čl. 24 odst. 1, Jednacího řádu ČRS),
Vydání jakékoliv první roční povolenky až po zaplacení Příspěvku do fondu rozvoje revírů – 200 Kč(vylepen kupon).
Platný státní rybářský lístek.
Platná členská legitimace s vlepenou fotografií a příspěvkovou známkou na rok 2022

Vrácení řádně vyplněných záznamů o úlovcích za rok 2021, včetně kolonky o počtu docházek.

Termín odevzdání všech povolenek za r .2021 nejpozději 20.1.2022. V případě pozdějšího odevzdání nebude povolenka na r. 2022 vydána!

Splnění členských povinností za rok 2021. Pracovní část členského příspěvku (12 hod/rok) lze nahradit finančně ve výši 80 Kč/hod –celkem 960 Kč(dle čl. 3 § 3 odst. 4a , Stanov ČRS). Týká se členů starších 16-ti let včetně do 64 let.

U členů se ztíženou pracovní schopností - průkaz ZTP. Žádné potvrzení od lékaře nezbavuje člena povinnosti nahradit pracovní část příspěvku finančně.

Důležité upozornění !!!

Pro zachování členství bez odběru povolenky postačí zaplacení příspěvkové známky.

POZOR ! Mládež, která v roce 2022 dosáhne 17 let, musí mít odpracováno 12 brigádnických hodin, nebo je nahradit finančně.

Studující do 26 let po doložení potvrzení o studiu mohou uplatnit tuto slevu pouze na Územní a Jihomoravské roční povolenky.

Bude možnost zakoupit celoroční povolenky na revír BOBROVNÍK 2 v ceně: 800 Kč


Dospělí – řádní členové Mládež a ZTP Děti

Příspěvek do Fondu rozvoje revírů - kupon 200,- Kč! Dospělí - řádní členové.

Známka 500,- platí i pro ZTP 200,- 100,-
Pstruhová celosvazová 2700.- 1550,- 750,-
Pstruhová územní 1700,-- 1200,- 400,-
Mimopstruhová celosvazová 2600,-- 1500,- 700,-
Mimopstruhová územní 1600,-- 1050,- 300,-
Jížní Morava 1000,-- 550,- 350,-
Soupis revírů územní 2022 30,-- 30,- 30,-
Legitimace obnova 10,-- 10,- 10,-

Pro rok 2021 jsou vydány bližší podmínky rybolovu.

Jsou doplněním Soupisu revírů 2017 pro rybolov 2021.


Všem členům přeje výbor MO do nového roku 2020 hodně štěstí, zdraví a bohaté úlovky !

Za výbor MO Michal Ondruch – předseda