Pokud potřebujete mít povolenku dříve.

Můžete žádanku přinést do prodejny rybářských potřeb.

K žádosti musí být přiloženo:

  1. Státní rybářský lístek
  2. Členská průkazka
  3. Pokud jste ZTP - průkazku ZTP
  4. Seznam povolenek, která chcete vystavit
  5. Přesnou částku na úhradu objednaných povolenek

Povolenky budou předány do 14 dnů do prodejny rybářských potřeb.
Pro jistotu, že povoleka je v prodejně, si zavolejte na číslo 704 202 282 panu Lašákovi.Výdej povolenek na rok 2021


Líheň – Bukovice: 

1. Termín: ?  

2.Termín: ?

ODLOŽENO !!

V PES-5 není možný hromadný výdej. Po umožnění hromadného výdeje budou termíny včas oznámeny.

Veškerá vládní nařízení ovšem nemají vliv na vrácení povolenek za rok 2020.

Termín odevzdání všech řádně vyplněných povolenek za rok 2020 je nejpozději 15.1.2021.

V případě pozdějšího odevzdání nebude povolenka na r. 2021 vydána!

Povolenky můžete vhodit do schránky na Líhni, nebo odevzdat v Rybářských potřebách na Školní ulici u p. Lašáka.

Splnění členských povinností za rok 2020. Pracovní část členského příspěvku (12 hod/rok) lze nahradit finančně ve výši 80 Kč/hod (dle čl. 3 § 3 odst. 4a , Stanov ČRS). Týká se členů starších 16-ti let včetně do 64 let.

U členů se ztíženou pracovní schopností - průkaz ZTP. Žádné potvrzení od lékaře nezbavuje člena povinnosti nahradit pracovní část příspěvku finančně. Při výdeji povolenek na r. 2021 průkaz ZTP s sebou.

Rybářský řád z r. 2017 má prodlouženou platnost ještě o 1 rok, proto ho nevyhoďte při výdeji budou vydány Bližší podmínky a ty se vztahuji k výše uvedenému Řádu.

Důležité upozornění !!!

Pro zachování členství bez odběru povolenky postačí zaplacení příspěvkové známky.

POZOR ! Mládež, která v roce 2021 dosáhne 17 let, musí mít odpracováno 12 brigádnických hodin..

Bude možnost zakoupit celoroční povolenky na revír BOBROVNÍK 2 v ceně: 800 Kč


Dospělí – řádní členové Mládež a ZTP Děti

Příspěvek do Fondu rozvoje revírů - kupon 200,- Kč! Dospělí - řádní členové.

Známka 500,- platí i pro ZTP 200,- 100,-
Pstruhová celosvazová 2600.- 1450,- 700,-
Pstruhová územní 1700,-- 1200,- 400,-
Mimopstruhová celosvazová 2550,-- 1400,- 650,-
Mimopstruhová místní 1600,-- 1050,- 300,-
Jížní Morava 970,-- 520,- 320,-
Soupis revírů 10,-- 10,- 10,-
Legitimace obnova 10,-- 10,- 10,-

Pro rok 2021 jsou vydány bližší podmínky rybolovu.

Jsou doplněním Soupisu revírů 2017 pro rybolov 2021.


Všem členům přeje výbor MO do nového roku 2020 hodně štěstí, zdraví a bohaté úlovky !

Za výbor MO Michal Ondruch – předseda