Výdej povolenek pro sezónu 2024

Místo: Prodejna rybářských potřeb Jiřího Lašáka na Školní ulici.

1. Předání povolenky 2023, objednávky povolenek a známek, včetně odpovídajících financí a čl. průkazu s platným RL.
2. Pro kontrolu uveďte znovu e-mail. a tel. číslo.
3. Nejpozději do 10-ti pracovních dnů bude objednávka zpracována a připravená k vyzvednutí.

Podmínky pro vydání povolenky: (dle čl. 24 odst. 1, Jednacího řádu ČRS),
Zahájení výdeje povolenek pro rok 2024 bude evidován nově v RIS programu – nebudou vylepovány známky členské a také FRR. Zaplacení známek bude evidováno v RISu.

Zaplacení členství je možné bez poplatku do konce měsíce dubna.
1.Je stanoven poplatek 400 Kč do konce měsíce Května.
2.Je stanoven poplatek 600 Kč do konce měsíce Června.
Po tomto datu musí člen zaplatit kompletní vstupní poplatek 1000 Kč

Vrácení řádně vyplněných záznamů o úlovcích za rok 2023, včetně kolonky o počtu docházek.

Termín odevzdání všech povolenek za r .2023 nejpozději 20.1.2024. V případě pozdějšího odevzdání nebude povolenka na r. 2024 vydána! Včasné vrácení povolenek hlídá RIS, neumožní vydat povolenku novou a to bez pardónu.

Splnění členských povinností za rok 2023. Pracovní část členského příspěvku (12 hod/rok) lze nahradit finančně ve výši 1000 Kč(dle čl. 3 § 3 odst. 4a , Stanov ČRS). Týká se členů starších 16-ti let včetně do 64 let.

U členů se ztíženou pracovní schopností - průkaz ZTP. Žádné potvrzení od lékaře nezbavuje člena povinnosti nahradit pracovní část příspěvku finančně.

Důležité upozornění !!!

Pro zachování členství bez odběru povolenky postačí zaplacení příspěvkové známky.

POZOR ! Mládež, která v roce 2023 dosáhne 17 let, musí mít odpracováno 12 brigádnických hodin, nebo je nahradit finančně.

Studující do 26 let po doložení potvrzení o studiu mohou uplatnit tuto slevu pouze na Územní a Jihomoravské roční povolenky.

Bude možnost zakoupit celoroční povolenky na revír BOBROVNÍK 2 v ceně: 1000 Kč na rok 2024.


Dospělí – řádní členové Mládež 16-18 let a ZTP Děti

Příspěvek do Fondu rozvoje revírů - kupon 200,- Kč! Dospělí - řádní členové při výdeji první roční povolenky.

Známka 700,- platí i pro ZTP 300,- 150,-
Pstruhová celosvazová 3350,- 1550,- 900,-
Pstruhová územní 2500,-- 1200,- ZTP, studenti do 26 let 450,- děti a mládež do 18 let
Mimopstruhová celosvazová 3150,-- 1500,- ZTP, studenti do 26 let 850,- děti a mládež do 18 let
Mimopstruhová územní 2000,-- 1200,-ZTP, studenti do 26 let 450,- děti a mládež do 18 let
Jížní Morava 1300,-- 750,- 450,-
Soupis revírů územní 2022 30,-- 30,- 30,-
Legitimace obnova 10,-- 10,- 10,-