Výroční členská schůze 2024

Výroční volební členská schůze se bude konat v neděli 17. března. 2024 v 9:00 hod , v jídelně Střední odborné školy na Dukelské ulici (bývalý hotel “M“).

Program schůze:

Zprávy o činnosti a hospodaření MO za uplynulý rok, plán hospodaření na rok 2024, informace o rybolovu, diskuse, usnesení.

Právo zúčastnit se mají všichni dospělí i nezletilí členové (tito bez hlasovacího práva).Petrův zdar
Michal Ondruch
předseda MO ČRS Jeseník

Všem členům přeje výbor MO do nového roku 2024 hodně štěstí, zdraví a bohaté úlovky !

Za výbor MO Michal Ondruch – předseda