Zarybňování našich revírů z prostředků rybářského svazu

Vtabulkách jsou uváděny přepočty v kg.

Plán zarybňování - mimopstruhové revíry

2016 2017 2018 2019
Plán Skut. plan skut. Plán Skut. plan skut.
Kapr 2051 3200 2060 2500 0 0 02056 2900
Amur 75 100 93 100 0 0 070 100
Lín 50 62 50 50 0 0 50 100
Candát 9 16 17 17 0 0 8 8
Štika 19 50 18 30 0 0 18 24
Bílá ryba 10 10 0 0 0 0 0 0
Úhoř 1 1 3 3 0 0 0 0
Cejn 40 40 0 0 0 0 0 0
Celkem 2255 3479 2241 2700 0 0 2200 3132
Zarybněno nad plán 1224 459 0 932

Plán zarybňování - pstruhové revíry

2016 2017 2018 2019
Plán Skut. plan skut. Plán Skut. plan skut.
Pstruh obecný 224 256 148 154 0 0 0 0
Pstruh duhový 214 214 224 220 0 0 0 0
Lipan 138 138 172 234 0 0 0 0
Siven 176 228 300 300 0 0 0 0
Ostatní 36 36 34 34 0 0 0 0
Celkem 2255 3479 2241 2700 0 0 0 0
Uhrazeno MO 1124 459 0 0Zarybňování revírů z vlastních prostředků

Organizace každý rok zarybňuje naše revíry z vlastních prostředků oproti zarybňovacímu plánu daného Českým rybářským svazem.

Rozdíl mezi plánem a skutečností zarybnění je uhrazen naší organizaci.