Jaký je stav našich pstruhových revíru a proč

Před patnácti lety zasáhla náš region apokalypsa. Povodeň v roce 1997 napáchala škody na našich revírech a odstartovala devastaci našich revírů. Do řeky vjely bagry, srovnaly dno a zničily všechny úkryty pro ryby. Aby toho nebylo málo, tak se vykácely všechny stromy v blízkosti břehů a břehy se zregulovaly.

Členitá, mnohdy i široká meandrující koryta řeky s různě hlubokými tůněmi, zátočinami, mělčinami s mrtvým dřevem poskytovala nejen bohaté úkryty pro ryby, ale také trdliště a zejména životní prostor pro spoustu dalších živočichů, kteří jsou součástí rybí potravy.

V důsledku regulací vymizeli nejen četní bezobratlí živočichové, kteří tvoří potravu pro ryby, ale také některé dříve hojné druhy ryb a další živočichové. V regulovaných potocích a řekách je narušený vodní, živinový, chemický i kyslíkový režim a snížené samočistící procesy, nejsou v nich úkryty ani místa k rozmnožování, což podmínky pro život výrazně ztěžuje nebo dokonce znemožňuje.V důsledku regulací vymizeli nejen četní bezobratlí živočichové, kteří tvoří potravu pro ryby, ale také některé dříve hojné druhy ryb a další živočichové.

V regulovaných potocích a řekách je narušený vodní, živinový, chemický i kyslíkový režim a snížené samočistící procesy, nejsou v nich úkryty ani místa k rozmnožování, což podmínky pro život výrazně ztěžuje nebo dokonce znemožňuje přežití vysazených ryb.

I přes naše námitky se nám nedaří tyto škody napravovat. Jen málo připomínek bylo vzato v úvahu. Podařilo se nám alespoň dosáhnout toho, že do vody byly umístěny velké kameny, které trochu koryto řeky narušily. V zimním období, při slabém průtoku, řeka zamrzá až na dno a dochází k úhynu vysazených ryb.


Predátoři


Kormorán velký

Jedním z nejhorších, a především trvalých dopadů na rybí obsádky v našich revírech a rybníkářstvích mají bezesporu rybožraví predátoři. Mezi nejvýznamnější patří zejména kormorán velký. Skutečností je, že řada těchto tvorů je na území České republiky chráněná legislativou. Nejvýznamnějším škůdcem na rybách je bezesporu kormorán velký.

Vědec Tomáš Randák z Jihočeské univerzity dokonce varoval, že pokud nebudou co nejdříve přijata ochranná opatření, může dojít k úplnému vyhynutí nejen pstruhů, ale také lipanů, kteří jsou už nyní kriticky ohroženi.

Zatímco na začátku devadesátých let skončilo na udicích ročně kolem dvou set tisíc pstruhů obecných, loni to nebyla ani pětina. A u lipana jsou čísla ještě tristnější. Za posledních deset let chytili rybáři dohromady tolik ryb co v jediném roce 1990. V okamžiku, kdy zamrznou rybníky, stěhují se za potravou právě na rychleji tekoucí vody, což jsou právě pstruhová pásma.

Vydra říční

Je dnes na většině pstruhových revírů klíčovým rybožravým predátorem. Její stavy rostou, regulace početních stavů vyder není povolena žádná, náhrady za škody způsobené vydrou na našich tocích se nevyplácejí. K tomu můžeme připočíst fakt, že ačkoliv je vydra naším původním druhem, naše ryby v předchozích minimálně 100 letech žádnou vydru neviděly, takže na ní nejsou adaptované. Než se stačí adaptovat, jsou mrtvé. Navíc se vydra, podobně jako kormorán, umí potápět a lovit ryby v hloubce také během zimy, kdy mají ryby snížený metabolismus a měly by odpočívat a spořit energii.

Vědec Tomáš Randák z Jihočeské univerzity dokonce varoval, že pokud nebudou co nejdříve přijata ochranná opatření, může dojít k úplnému vyhynutí nejen pstruhů, ale také lipanů, kteří jsou už nyní kriticky ohroženi.

Mohli bychom pokračovat, protože to nejsou všichni predátoři. Predační tlak je také od volavky, černého čápa i od lednňáčka.

Škody které nám predátoři způsobí jsou nevyčíslitelné. I kdyby se nám škody podařilo vyčíslitt, tak nám to k ničemu nebude, protože ryba v řece nemá dle našich zákonů majitele, takže škody nemůžeme uplatňovat.