Nové informace k Výroční členské schůzi 2021

Na úvod dovolte abych zde dal platné nařízení vlády týkající se naší situace:
X. omezuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků tak, že v případě, účastní-li se jej na jednom místě více než 10 osob:

1. každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95,
2. osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
3. každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru 4 SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny,
4. že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu;

Tato omezení znamenají, že VČS by se mohlo zúčastnit maximálně 50 členů a všichni by se museli prokázat negativním antigenním testem. V součtu tato opatření znamenají, že bychom omezili členy organizace v jejich právu se zúčastnit VČS, jelikož máme v naší organizaci více než 400 členů.
Z těchto důvodů jsme donuceni odložit letošní VČS zatím na neurčito, s tím, že jak se bude rozvolňovat a bude možno VČS uspořádat, tak to uděláme. Informace o tomto budou na webových stránkách naší organizace a také zaslány členům e-mailem.

Petrův zdar
Michal Ondruch
předseda MO ČRS Jeseník

Program schůze:

Zprávy o činnosti a hospodaření MO za uplynulý rok, plán hospodaření na rok 2021, informace o rybolovu, diskuse, usnesení.

Právo zúčastnit se mají všichni dospělí i nezletilí členové (tito bez hlasovacího práva).

Pokud vlastníte e-mailovou schránku, ujistěte se ve vlastním zájmu, že ji máte zavedenou v členské databázi MO Jeseník.Všem členům přeje výbor MO do nového roku 2021 hodně štěstí, zdraví a bohaté úlovky !

Za výbor MO Michal Ondruch – předseda