Výroční členská schůze 2022

Výroční volební členská schůze se bude konat v neděli 6. března. 2022 v 9:00 hod , v jídelně Střední odborné školy na Dukelské ulici (bývalý hotel “M“).

Za předpokladu příznivé koronavirové situace a příznivých vládních nařízení.

Program schůze:

Zprávy o činnosti a hospodaření MO za uplynulý rok, plán hospodaření na rok 2022, informace o rybolovu, diskuse, usnesení.
Volby funkcionářů do výboru MO Jeseník, do DK a kandidáta na konferenci VUSu. Volební období 2022 - 2026

Právo zúčastnit se mají všichni dospělí i nezletilí členové (tito bez hlasovacího práva).
Pokud vlastníte e-mailovou schránku, ujistěte se ve vlastním zájmu, že ji máte zavedenou v členské databázi MO Jeseník.Petrův zdar
Michal Ondruch
předseda MO ČRS Jeseník

Všem členům přeje výbor MO do nového roku 2022 hodně štěstí, zdraví a bohaté úlovky !

Za výbor MO Michal Ondruch – předseda