Pozvánka na výroční členskou schůzi 2021


Výroční členská schůze se koná v neděli

26. Září. 2021 v 9:00 hod

v jídelně Střední odborné školy na Dukelské ulici (býv. Hotel “M“).

Program schůze:

Zprávy o činnosti a hospodaření MO za uplynulý rok, plán hospodaření na rok 2021, informace o rybolovu, diskuse, usnesení.

Právo zúčastnit se mají všichni dospělí i nezletilí členové (tito bez hlasovacího práva).

Pokud vlastníte e-mailovou schránku, ujistěte se ve vlastním zájmu, že ji máte zavedenou v členské databázi MO Jeseník.

Za výbor MO Michal Ondruch – předseda
Je nutno dodržet následující vládní opatření:

V případě konání členské schůze družstva nebo voleb orgánu právnické osoby byla přijata speciální režimová opatření pro případ, kdy se na jednom místě sejde více jak 20 osob, jsou to:

• každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95,

• osoby jsou usazené tak, aby mezi sebou seděly ob jedno sedadlo (to neplatí pro členy společné domácnosti).

• Dále musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

• absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,

• absolvování POC antigenního testu v posledních 72 hodinách,

• mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní, 

• mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny, 

 • u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.


Srdečně zve a na hojnou účast se těší výbor MO Jeseník