Výdej povolenek


Líheň – Bukovice: 1. Termín: 12.1.2019 a 2.Termín: 19.1.2019.

Začátek vždy: 8:00 – 12: 00 hodin.

Podmínky pro vydání povolenky: (dle čl. 24 odst. 1, Jednacího řádu ČRS) Platný státní rybářský lístek. Platná členská legitimace s vlepenou fotografií a příspěvkovou známkou na rok 2018. Vrácení řádně vyplněných záznamů o úlovcích za rok 2018, včetně kolonky o počtu docházek.

Termín odevzdání všech povolenek za r .2018 nejpozději 19.1.2019. V případě pozdějšího odevzdání nebude povolenka na r. 2019 vydána! Splnění členských povinností za rok 2018. Pracovní část členského příspěvku (12 hod/rok) lze nahradit finančně ve výši 80 Kč/hod (dle čl. 3 § 3 odst. 4a , Stanov ČRS). Týká se členů starších 16-ti let včetně do 64 let.

U členů se ztíženou pracovní schopností - průkaz ZTP. Žádné potvrzení od lékaře nezbavuje člena povinnosti nahradit pracovní část příspěvku finančně.

Důležité upozornění !!!

Pro zachování členství bez odběru povolenky postačí zaplacení příspěvkové známky.

POZOR ! Mládež, která v roce 2019 dosáhne 17 let, musí mít odpracováno 12 brigádnických hodin..

Bude možnost zakoupit celoroční povolenky na revír BOBROVNÍK 2 v ceně: 800 Kč


Dospělí – řádní členové Mládež a ZTP Děti
Známka 500,- platí i pro ZTP 200 100
Pstruhová celosvazová 2300.- 1500,- 800,-
Pstruhová územní 1700,-- 1200,- 400,-
Mimopstruhová celosvazová 2200,-- 1400,- 700,-
Mimopstruhová místní 1600,-- 1050,- 300,-
Jížní Morava 970,-- 520,- 320,-
Soupis revírů 10,-- 10,- 10,-
Legitimace obnova 10,-- 10,- 10,-


Všem členům přeje výbor MO do nového roku 2019 hodně štěstí, zdraví a bohaté úlovky !

Za výbor MO Michal Ondruch – předseda