Pozvánka na výroční členskou schůzi 2019

 

 

Pozvánka na výroční členskou schůzi.

 

 

Výroční členská schůze se koná v neděli

 

10. března. 2019 v 9:00 hod , v jídelně Střední odborné školy na Dukelské ulici (býv. Hotel “M“) .

 

Program schůze:
Zprávy o činnosti a hospodaření MO za uplynulý rok, plán hospodaření na rok 2019, informace o rybolovu, diskuse, usnesení.


Právo zúčastnit se mají všichni dospělí i nezletilí členové (tito bez hlasovacího práva).

 

Pro letošní rok je pozvánka rozesílána emailem. Následné použití vašich e-mailů nebo tel.čísel bude možno pouze po poskytnutí souhlasu.

Souhlas s poskytnutím tel. čísla a emailu bude možné vyplnit při výdeji povolenek a známek v r. 2019

 

Informace o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách organizece v sekci Novinky.

 

 

Za výbor MO Michal Ondruch – předseda

 

 

 

 

  

 

 

Všem členům přeje výbor MO do nového roku 2019 hodně štěstí, zdraví a bohaté úlovky !

 

 

 

Za výbor MO Michal Ondruch - předseda

 

Výdej povolenek 2019

 

Úvod