Výdej povolenek 2019

 


V ý d e j     p o v o l e n e k    n a    r o k    2 0 19

 

Líheň – Bukovice: 1. Termín: 12.1.2019  a    2.Termín: 19.1.2019

Začátek vždy: 8:00 – 12: 00 hodin
Podmínky pro vydání povolenky: (dle čl. 24 odst. 1, Jednacího řádu ČRS)
Platný státní rybářský lístek. Platná členská legitimace s vlepenou fotografií a příspěvkovou známkou na rok 2018.

Vrácení řádně vyplněných záznamů o úlovcích za rok 2018, včetně kolonky o počtu docházek.


Termín odevzdání všech povolenek za r .2018 nejpozději 19.1.2019. V případě pozdějšího odevzdání nebude povolenka na r. 2019 vydána!

Splnění členských povinností za rok 2018. Pracovní část členského příspěvku (12 hod/rok) lze nahradit finančně ve výši 80 Kč/hod (dle čl. 3 § 3 odst. 4a , Stanov ČRS). Týká se členů starších 16-ti let včetně do 64 let.

U členů se ztíženou pracovní schopností - průkaz ZTP. Žádné potvrzení od lékaře nezbavuje člena povinnosti nahradit pracovní část příspěvku finančně.

Důležité upozornění !!!
Pro zachování členství bez odběru povolenky postačí zaplacení příspěvkové známky.
POZOR ! Mládež, která v roce 2019 dosáhne 17 let, musí mít odpracováno 12 brigádnických hodin.

 

Bude možnost zakoupit celoroční povolenky na revír BOBROVNÍK 2 v ceně: 800 Kč

 


 

 

Ceny povolenek

Dospělí – řádní členové
Mládež 16-17
Děti do 15-ti let

Příspěvková známka

500 – platí i pro ZTP 200 – jen mládež 100

Pstruhová

Celosvazová

2300 1500 800
Územní 1700 1200 400

Mimopstruhová

Celosvazová

2200 1400 700

Územní

1600 1050 300

Jihomoravská

 

970
520
320
Soupis revírů 2017   10 10 10

Legitimace (obnova)

 

10
10
10

   

Pro rok 2019 jsou vydány bližší podmínky rybolovu.

Doplněk Soupisu revírů 2017

Pozvánka na člensou schůzi 2019

Úvod