Zpět

 

Výroční členská schůze se koná v neděli 11. března. 2018 v 9:00 hod , v jídelně Střední odborné školy na Dukelské ulici (bývalý hotel “M“) .

 

Program schůze:
Zprávy o činnosti a hospodaření MO za uplynulý rok, volby do výboru MO, plán hospodaření na rok 2018, informace o rybolovu, diskuse, usnesení.
Právo zúčastnit se mají všichni dospělí i nezletilí členové (tito bez hlasovacího práva).
Pokud vlastníte e-mailovou schránku, ujistěte se ve vlastním zájmu, že ji máte zavedenou v členské databázi MO Jeseník.

Za výbor MO Michal Ondruch – předseda

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výdej povolenek pro sezónu 2018

Líheň – Bukovice: 1. Termín: 13.1.2018  a    2.Termín: 20.1.2018

Začátek vždy: 8:00 – 12: 00 hodin
Podmínky pro vydání povolenky: (dle čl. 24 odst. 1, Jednacího řádu ČRS)
Platný státní rybářský lístek. Platná členská legitimace s vlepenou fotografií a příspěvkovou známkou na rok 2018.

Vrácení řádně vyplněných záznamů o úlovcích za rok 2017, včetně kolonky o počtu docházek.
 Termín odevzdání všech povolenek za r .2017 nejpozději 20.1.2018. V případě pozdějšího odevzdání nebude povolenka na r. 2018 vydána!

Splnění členských povinností za rok 2017. Pracovní část členského příspěvku (12 hod/rok) lze nahradit finančně ve výši 80 Kč/hod (dle čl. 3 § 3 odst. 4a , Stanov ČRS). Týká se členů starších 16-ti let včetně do 64 let.

U členů se ztíženou pracovní schopností - průkaz ZTP. Žádné potvrzení od lékaře nezbavuje člena povinnosti nahradit pracovní část příspěvku finančně.
 
Důležité upozornění !!!
Pro zachování členství bez odběru povolenky postačí zaplacení příspěvkové známky.
POZOR ! Mládež, která v roce 2018 dosáhne 17 let, musí mít odpracováno 12 brigádnických hodin, nebo je nahradit finančně.

 

Je možnost zakoupit celoroční povolenky na revír BOBROVNÍK 2 v ceně: 800 Kč

Ceny povolenek

Dospělí – řádní členové

Mládež  16-18

Děti do 15-ti let

Příspěvková známka

500 -  platí i pro ZTP

200

100

Pstruhová

 

Dospělí – řádní členové

Mládež, ZTP

Děti do 15-ti let

Celosvazová

2150

1450     

750

Územní

1700

1200

400

Mimopstruhová

Celosvazová

2100

1400

700

Územní

1600

1050

300

Jihomoravská

970

520

320

Soupis revírů 2017

10

10

10

Legitimace (obnova)

10

10

10

Pro letošní rok jsou vydány bližší podmínky rybolovu.
Jsou doplněním Soupisu revírů 2017

Více informací se dozvíte na našich stránkách – www.crsmo-jesenik.cz

 


Zpět