Situace ohledně Emka

 

             

Zdravím širokou rybářskou veřejnost. Rád bych napsal krátký komentář k situaci ohledně revíru Staříč 1a, nebo jak je mezi rybáři známější, ohledně Emka. Jak víte v loňském roce byl tento rybník vypuštěn a proběhlo odbahnění, společně s výstavbou nové výpusti. V letošním roce probíhaly úpravy na bezejmenném potoce, z něhož je tento rybník napouštěn. Všechny práce skončily a tak zůstává otázka, kdy budeme napouštět vodu a zda, a také za jakých podmínek budeme na tomto revíru chytat ryby.
            Nejdříve dovolte abych se věnoval „papírové“ stránce věci. Jelikož dotace na odbahnění byla získána ze zdrojů Ministerstva životního prostředí, tak podmínkou dotace bylo, že podmínky hospodaření stanovuje kontrolní orgán, v tomto případě CHKO Litovelské Pomoraví. Ti z vás, kteří byli na VČS roku 2015 si jistě vzpomenou, že jsem to tam zmiňoval a to i včetně několika pro nás těžko přijatelných podmínek. Původní rozhodnutí skutečně bylo velmi přísné a pro rybáře velmi omezující. Podali jsme protinávrh a ten byl v mnoha bodech přijat. Takže v současné době máme povolení od CHKO Litovelské Pomoraví hospodařit na tomto revíru, sice s několika omezujícími podmínkami, ale můžeme chytat. Ty omezující podmínky se týkají hlavně nasazování nepůvodních ryb: Amur bílý, kterého nebudeme moci nasazovat vůbec a také omezení v oblasti zakrmování a vnadění. V původním rozhodnutí bylo zakrmování a vnadění úplně zakázáno, ale podařilo se nám přesvědčit CHKO o jeho nutnosti a to při vychytání nasazeného kapra, tak aby tento nenarušoval ekologickou rovnováhu rybníku. CHKO tedy povolilo: vnadit a zakrmovat pomocí krmítka, jež je součástí udice a to po dobu 3 týdnů od vysazení kapra. Jinými slovy v období po vysazení kapra se může chytat s krmítkem. Aby bylo vše jasné, tak vždy po vysazení kapra se na revíru objeví cedule s datem, kdy byl vysazen a do kdy se může chytat s krmítkem. Po uplynutí těch tří týdnů se bude muset chytat bez vnadění. Vím, že je to omezení, ale vzhledem k prvotnímu rozhodnutí CHKO a vzhledem k jejich postoji, je to ústupek, za který, hádám, musíme být vděční.
            Další stránkou je stránka praktického napuštění a rybolovu. Jak jistě víte, v současné době panují v ČR vedra a velká sucha. Pokud sledujete onen bezejmenný potok, víte, že v něm protéká velmi málo vody. Což je tak trochu problém. Dle vyjádření odboru Životního prostředí MÚ Jeseník, musí i při napouštění rybníka a jeho provozu neustále protékat přiléhajícím potokem minimální průtok. Což by znamenalo, že bychom při současném stavu vodního toku napouštěli rybník asi tak do vánoc. Takže v současné době po dohodě s hospodářem, čekáme na lepší podmínky pro to, abychom mohli začít napouštět. Věřte mi, nechci nic víc, než aby Emko už bylo napuštěné, a rybáři v něm mohli chytat ryby, ale za současného stavu je to prostě nereálné.
            Tak to by asi bylo vše k situaci na Emku.

Michal Ondruch
Předseda MO ČRS Jeseník

 

 

  Zpět