Zpět          

Vyhlášení výběrového řízení – movité věci

 

Sdělujeme Vám, že dne 6. 2. 2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. OSU/MV/001/2017 na zjištění zájemce o koupi movitých věcí a to:

 

1. rybářský   prut   (teleskopický)  zelenostříbrné  barvy  s černou    rukojetí  zn.  Konger

    Olympia včetně navijáku zn. Golden JW 4000, rybářského vlasce a rybářského  háčku,

    inv. č. 658, minimální kupní cena150,- Kč (slovy: stopadesát korun českých).

 

2. rybářský  prut  (teleskopický)  černozelené   barvy  s černou   rukojetí  zn.  Black  Panther

    300 včetně  navijáku zn. Tornádo  SL 40,  rybářského vlasce a rybářského háčku, inv. č.

    659, minimální kupní cena 150,- Kč (slovy: stopadesát korun českých).

 

 

Nabídky do výběrového řízení budou přijímány od 6. 2. 2017 do 21. 2. 2017 do 9:00 hod. na adrese: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ostrava, odbor Odloučené pracoviště Šumperk, M. R. Štefánika 20, 787 01 Šumperk.

 

V případě, že máte zájem o účast ve výběrovém řízení, poskytneme Vám další informace o podmínkách výběrového řízení včetně nezbytných příloh k podání nabídky při osobní návštěvě na odboru Odloučené pracoviště Šumperk, oddělení Referátu Jeseník, Lipovská 125, 79001 Jeseník. Tyto informace lze zároveň získat od 6. 2. 2017 na webových stránkách: www.uzsvm.cz.

 

S pozdravem

 

Lenka Macháčková

referent

Zpět