V Jeseníku dne 28.1.2012

Výroční zpráva Rybářského kroužku Jeseník 2010 - 2011

Vedoucí kroužku : Petr Latzel
Vyučující :Michal Schiffner, Josef Keclík

1. Rok 2011 proběhl ve znamení zvýšeného zájmu dětí o rybářství .

2. Pravděpodobním důvodem je efektivnější nábor dětí přímo na školách a užší spolupráce s Jesenickým týdeníkem, který v tom byl nápomocen.

3. V roce 2010-2011 navštěvovalo kroužek 8 děti. V současné době máme 20 děti.

4. Výuka probíhá každé pondělí od 15:30 do 17:00 v areálu ZŠ Průchodní ve středisku DUHA

5. V prvních měsících se žáci seznamují s rybářským řádem, probírají techniky lovu, vázání uzlů atd. Z této teorie se na konci února napíše test, který ověří jejich dosavadní znalosti. Ti, kteří vše zvládnou, získají rybářský lístek a povolenku k lovu. Zkoušky dopadly dle očekávání , 100% úspěchem všech žáků. Poté výuka pokračovala u rybníků, kde se žáci učili praktické věc : např. práce s udicí, rybářským náčiním, chování u vody a manipulace s ulovenou rybou.

6. V roce 2011 proběhly tři významné rybářské závody, kde se zúčastnily děti z našeho kroužku aby proměřit znalosti s ostatními. Jesenický kapr 2011 proběhl v Jeseníku 8.května. Nejúspěšnější Jakub Kaláb, který skončil druhý. Dále Adam Žídek (3), Tomáš Rada (4), Marian Slíva (6) a Tomáš Janík (7) skončili v první desítce. Soutěžilo se dle rybářského řádu "na položenou a plavanou. Ve dnech 4-5.6.2011 proběhly dvoudenní rybářské závody ve Zlatých Horách, kde se závodilo, způsobem položena, plavaná. Jan Augustýnek obsadil první místo! Jan Kaláb (3), Adam Žídek (4), Petr Šemro a Tomáš Rada (9 ) opět se umístili v první desítce. Poslední závod proběhl ve Vrbně pod Pradědem dne 18.6.2011. Pro nás to byli první závody kde se lovilo způsobem , na umělou mušku a přivláčí. Závod proběhl na řece s výbornými výsledky pro nás. První místo opět obsadil Jan Augustýnek (3) Petr Šemro (7) Tomáš Rada (11) Adam Žídek.

7. Chtěl bych poděkovat závodníkům za vynikající výsledky, výboru za podporu, vyučujícím a sponzorům také ostatním rybářům zejména Petru Šemrovi st. za pomoc při různých akcích.

S pozdravem: Vedoucí RK Petr Latzel

Zpět