Domů

 

 

Kormoráni na Jesenicku.

 
 

Mnozí naši občané si jistě  všimli velkých černých ptáků s bílou hlavou, které viděli v posledních dnech létat a posedávat na stromech kolem řeky a ptají se, co  jsou to zač, protože je zde dosud nikdy neviděli. Skutečně se tito opeřenci v naší oblasti objevili historicky poprvé. Jedná se o kormorána velkého (Phalacrocorax carbo), který má původní domov v přímořských evropských státech, kde žije poblíž velkých vodních ploch na stromech a skalách a živí se výhradně rybami. V minulosti se u nás vyskytl ojediněle, menší kolonie se uváděly na Slovensku u Dunaje, řidčeji v jižních Čechách. Někdy koncem 80.let min. st. se z nepochopitelných důvodů začal u nás chránit, a dokonce byl v r. 1992 zákonem prohlášen za ohrožený druh. Od té doby se u nás hojně rozšířil. Jeho početné kolonie nyní likvidují ryby v rybnících a řekách, hlavně v nižších částech Čech i Moravy a dělají tak nešťastnými rybáře – ti v uplynulých letech vyčíslují škody kolem 80ti mil.Kč ročně. Jen rybáři v Tovačově na svých vodách měli ztráty na rybí obsádce v uplynulém roce přes 2,5mil.Kč.
Začátkem ledna se objevilo na Bělé v okolí Mikulovic – Širokého Brodu hejno o počtu cca 100ks jedinců, které asi přiletělo ze zamrzlých  blízkých polských jezer. Ptáci hledají potravu na nezamrzlých řekách a přiletěli tedy až k nám do Jeseníku. Posedávají na stromech a březích kolem řeky, část hlídá nezamrzlé úseky toku přímo v korytě a po chvíli se střídají. Jsou nejen na řece Bělé, ale i na Staříči a odchovných potocích. Stav řeky a potoků po popovodňových úpravách, kdy byly zlikvidovány příčné splávky s hlubší vodou, jim samozřejmě lov potravy usnadňuje. Pro nás – rybáře, jsou skutečně pohromou. Je třeba říci, že naše organizace s maximálním úsilím a nemalými náklady na provoz líhně zajišťuje zarybňování místních vod původními druhy ryb – pstruha obecného a lipana podhorního. Bez této práce, za stávajících , řadu let trvajících podmínek, bychom stěží tyto ryby u nás viděli. Český rybářský svaz jedná s příslušnými úřady o povolení vyjímky ze zákona k jejich plašení a snížení stavu i odstřelem. Kormorán velký je sice svým způsobem krásný živočich – pták, ale k nám rozhodně nepatří. Medvědi a vlci jsou také krásná zvířata, dokonce tady byli kdysi doma, ale žít s nimi dnes prostě nejde. I když všichni uznávají, že kormoráni jsou dnes již přemnoženi a působí značné škody, zákon je stále chrání a sjednat výjimku je nesmírně složité.

                                                 

 

Z. Černý , Český rybářský svaz, Jeseník.


Reakcí na tento stav bylo zaslání žádosti na povolení plašení a usmrcování zvláště chráněných živočichů.