Úvod

 

Jsou v Bělé ještě ryby?   Zamyšlení nad stavem našich řek po úpravách toků po povodni.
     
Kormoráni na Jesenicku   Devastace našich revírů.
     
Nezvaný host na líhni   Návštěva neznámého hosta na líhni
     

Situace ohledně Emka

  Komentář k situaci ohledně revíru Staříč 1a