Pozvánka na výroční členskou schůzi.

Výroční členská schůze se koná v neděli

10. března. 2019 v 9:00 hod

v jídelně Střední odborné školy na Dukelské ulici (býv. Hotel “M“).

Program schůze:

Zprávy o činnosti a hospodaření MO za uplynulý rok, plán hospodaření na rok 2019, informace o rybolovu, diskuse, usnesení.

Právo zúčastnit se mají všichni dospělí i nezletilí členové (tito bez hlasovacího práva).

Pro letošní rok je pozvánka rozesílána emailem. Následné použití vašich e-mailů nebo tel.čísel bude možno pouze po poskytnutí souhlasu.

Souhlas s poskytnutím tel. čísla a emailu bude možné vyplnit při výdeji povolenek a známek v r. 2019.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách organizece v sekci Novinky.Všem členům přeje výbor MO do nového roku 2019 hodně štěstí, zdraví a bohaté úlovky !

Za výbor MO Michal Ondruch – předseda