Rybářský řád – Bobrovník 2

Na revíru platí rybářský řád Českého rybářského svazu s těmito výjimkami:

1. Doba lovu
červenec, srpen -  chytání 24hod

2. Počet a množství úlovků a jejich evidence
Před zahájením lovu musí být zapsán datum docházky v povolence. V jednom dni si lovící může ponechat nejvýše 2 ks lína nebo 1ks ostatních ryb, které mají povolenou míru. Počet úlovků okouna, cejna, plotice a sumce není omezen. Počet úlovků pro držitele roční povolenky za rok je celkem 20 ks ryb. Počet kaprů je omezen na 10 ks za rok, počet dravců (štika nebo candát) na jeden kus za rok. Při ulovení a ponechání si ryby je povinen lovící tuto skutečnost ihned zapsat nesmazatelným způsobem do přehledu o úlovcích s označením míry úlovku. Po ulovení a ponechání si 1 ks kapra, nebo amura, nebo štiky, nebo candáta končí denní lov. Po ulovení a ponechání si 2 ks lína končí denní lov. Lov dravých ryb je povolen od 15.6.
Všechny ostatní druhy ryb a živočichů jsou celoročně hájeny.

3. Povolené míry ponechaných úlovků

kapr od 45 cm do 55 cm – maximálně 10ks za rok
amur bílý  od 50 cm do 70 cm
lín od 30 cm do 35 cm
štika   od 65 cm 
candát od 60 cm

Chycené ryby nedosahující, nebo přesahující povolené míry musí být co nejšetrněji vráceny do vody.

4. Rybářské nářadí, způsob lovu a nástrahy
Pokud lovící není členem rybářského svazu, smí lovit jen za dohledu člena rybářského svazu. Děti do 16 let smí lovit jen v doprovodu dospělého (nad 18 let). Děti do 10 let mohou chytat bez povolenky a to v doprovodu majitele povolenky na jednu jeho udici. Celkem tedy lovící a dítě mohou chytat maximálně na dva pruty. Při ulovení a ponechání si ryby dítětem se postupuje dle bodu 2. těchto bližších podmínek.
Lovící smí používat nejvýše dvou prutů (udic), u každého nejvýše o jednom návazci s jednoduchými háčky. Povolené způsoby lovu jsou na položenou, plavanou, přívlačí (jen na umělou nástrahu) a lov na umělou mušku. Při lovu přívlačí a na umělou mušku může lovící používat pouze jeden prut. Všechny ostatní způsoby lovu jsou zakázány. Pokud bude uloven sumec musí si jej lovící ponechat bez ohledu na jeho míru. Ulovené ryby musí být vyloveny z vody podběrákem. Je zakázáno táhnout rybu po zemi. Vylovená ryba musí být položena na podložku. Ryby nesmí být loveny na živou nebo mrtvou rybku.
Rybář je povinen mít při lovu:
navlhčenou podložku pro šetrné uložení ryby při vyprošťování háčků, 
vyprošťovač háčků (např. peán, obústek, pinzetu, klíšťky),
dezinfekční prostředek
pro ošetření vpichu a případného poškození ryby,
míru pro zjištění délky ulovených ryb a podběrák.
Pruty musí být uloženy ve vidličkách, nebo stojanu. Je zakázáno používat vidliček z přírodního materiálu.
Lovící se nesmí vzdálit od svých prutů.

5. Chování při lovu
Lovící musí tolerovat  koupající se v době povolené ke koupání.

6. Uchovávání ulovených ryb
Ryba uložená ve vezírku je považována za ponechanou. Zakazuje se používat společných vezírků. Ulovená ryba nesmí být ve vezírku přechovávána do druhého dne.

7. Kontrolní orgány
Lovícího smí kontrolovat: členové výboru MO Jeseník a jím pověřené osoby, policie státní i městská. Členové výboru se musí prokázat průkazem funkcionáře ČRS a pověřené osoby se musí prokázat pověřením. Při porušení tohoto rybářského řádu smí kontrolní orgány odebrat povolenku a v tomto roce nesmí být viníkovi vydána povolenka nová.

8. Soutěž
V roce 2012 je vyhlášena soutěž o největšího uloveného kapra. Fotografie s úlovky a informace o délce, dni ulovení a lovci zasílejte na crsmojesenik@email.cz. Vítěz obdrží zdarma povolenku na rok 2012. Výbor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže neprůkazné a podezřelé fotografie a zveřejnit fotografie úlovků na www stránkách organizace.

Tento rybářský řád je platný pro rok 2012

Úvod
Závody
Bobrovník